Гарал үүслийн баталгаа

Малчны хотноос бүх төрлийн шинжилгээнд хамрагдсан малын махыг үйлдвэрийн аргаар боловсруулан хэрэглэгчийн гарт хүрэн бүх шат дамжлагыг коджуулан малд чип болгон зүүж бэлтгэсэн. Ингэснээр махны эрүүл ахуй, үйлдвэрлэлийн чанар стандартыг удирдах нөхцөл бүрэн хангагдсан.

Хэрэглэгч малчны хотноос худалдан авалт хийхдээ малын бэлчээр, тарилга болон бусад мэдээллийг авч захиалгаа хийх боломжийг бүрдүүлсэн

Хонь, үхэр, тахианы мах, махан бүтээгдэхүүнийг улсын итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээний дүгнэлттэй танилцаж сонголтоо хийх боломжтой

Бид махны амт чанараар тэргүүлэгч Дорнод, Хэнтий, Сүхбаатар, Хөвсгөл, Дундговь аймгуудаас хонь, үхрийн махыг, генийн өөрчлөлтгүй тахианы махыг ОХУ-аас импортлон Монголын хэрэглэгчдэд хүргэж байна

Малчны хотноос бүх төрлийн шинжилгээнд хамрагдсан малын махыг үйлдвэрийн аргаар боловсруулан хэрэглэгчийн гарт хүрэн бүх шат дамжлагыг коджуулан малд чип болгон зүүж бэлтгэсэн. Ингэснээр махны эрүүл ахуй, үйлдвэрлэлийн чанар стандартыг удирдах нөхцөл бүрэн хангагдсан.

Хэрэглэгч малчны хотноос худалдан авалт хийхдээ малын бэлчээр, тарилга болон бусад мэдээллийг авч захиалгаа хийх боломжийг бүрдүүлсэн

Хонь, үхэр, тахианы мах, махан бүтээгдэхүүнийг улсын итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээний дүгнэлттэй танилцаж сонголтоо хийх боломжтой

Бид махны амт чанараар тэргүүлэгч Дорнод, Хэнтий, Сүхбаатар, Хөвсгөл, Дундговь аймгуудаас хонь, үхрийн махыг, генийн өөрчлөлтгүй тахианы махыг ОХУ-аас импортлон Монголын хэрэглэгчдэд хүргэж байна

Back to Top