Аймаг сонгох

 1. Дорнод-н Ямаа, 1 кг - 8,500₮, Эр, 4 нас
  2020-07-16-нд хүргэнэ
  Урьдчилгаа төлөөд бодит жингээр зөрүүг нь тооцох
  Чип №: 8654000890400

  Бэлчээр шалгах

  Ойролцоо жин:

  23кг - 25кг

  1 кг үнэ:

  8,500₮

  Урьдчилгаа:

  50,000₮

  Хүлээн авах:

  2020-07-16

Back to Top