Аймаг сонгох

 1. Хөвсгөл-н Хонь, 1 кг - 11,500₮, Эр, 3 нас
  2020-07-16-нд хүргэнэ
  Урьдчилгаа төлөөд бодит жингээр зөрүүг нь тооцох
  Чип №: 1010109637

  Бэлчээр шалгах

  Ойролцоо жин:

  21кг - 22кг

  1 кг үнэ:

  11,500₮

  Урьдчилгаа:

  100,000₮

  Хүлээн авах:

  2020-07-16

 2. Хөвсгөл-н Хонь, 1 кг - 11,500₮, Эр, 5 нас
  2020-07-16-нд хүргэнэ
  Урьдчилгаа төлөөд бодит жингээр зөрүүг нь тооцох
  Чип №: 1010105728

  Бэлчээр шалгах

  Ойролцоо жин:

  26кг-с дээш

  1 кг үнэ:

  11,500₮

  Урьдчилгаа:

  100,000₮

  Хүлээн авах:

  2020-07-16

 3. Хөвсгөл-н Хонь, 1 кг - 11,500₮, Эр, 5 нас
  2020-07-16-нд хүргэнэ
  Урьдчилгаа төлөөд бодит жингээр зөрүүг нь тооцох
  Чип №: 1010105663

  Бэлчээр шалгах

  Ойролцоо жин:

  26кг-с дээш

  1 кг үнэ:

  11,500₮

  Урьдчилгаа:

  100,000₮

  Хүлээн авах:

  2020-07-16

 4. Хөвсгөл-н Хонь, 1 кг - 11,500₮, Эр, 4 нас
  2020-07-16-нд хүргэнэ
  Урьдчилгаа төлөөд бодит жингээр зөрүүг нь тооцох
  Чип №: 1010105571

  Бэлчээр шалгах

  Ойролцоо жин:

  23кг - 25кг

  1 кг үнэ:

  11,500₮

  Урьдчилгаа:

  100,000₮

  Хүлээн авах:

  2020-07-16

 5. Хөвсгөл-н Хонь, 1 кг - 11,500₮, Эр, 4 нас
  2020-07-16-нд хүргэнэ
  Урьдчилгаа төлөөд бодит жингээр зөрүүг нь тооцох
  Чип №: 1010105744

  Бэлчээр шалгах

  Ойролцоо жин:

  23кг - 25кг

  1 кг үнэ:

  11,500₮

  Урьдчилгаа:

  100,000₮

  Хүлээн авах:

  2020-07-16

 6. Дорнод-н Хонь, 1 кг - 11,500₮, Эр, 3 нас
  2020-07-16-нд хүргэнэ
  Урьдчилгаа төлөөд бодит жингээр зөрүүг нь тооцох
  Чип №: 1010109959

  Бэлчээр шалгах

  Ойролцоо жин:

  23кг - 25кг

  1 кг үнэ:

  11,500₮

  Урьдчилгаа:

  100,000₮

  Хүлээн авах:

  2020-07-16

 7. Дорнод-н Хонь, 1 кг - 11,500₮, Эм, 4 нас
  2020-07-16-нд хүргэнэ
  Урьдчилгаа төлөөд бодит жингээр зөрүүг нь тооцох
  Чип №: 1010109940

  Бэлчээр шалгах

  Ойролцоо жин:

  23кг - 25кг

  1 кг үнэ:

  11,500₮

  Урьдчилгаа:

  100,000₮

  Хүлээн авах:

  2020-07-16

 8. Хөвсгөл-н Хонь, 1 кг - 11,500₮, Эм, 4 нас
  2020-07-16-нд хүргэнэ
  Урьдчилгаа төлөөд бодит жингээр зөрүүг нь тооцох
  Чип №: 1010109623

  Бэлчээр шалгах

  Ойролцоо жин:

  23кг - 25кг

  1 кг үнэ:

  11,500₮

  Урьдчилгаа:

  100,000₮

  Хүлээн авах:

  2020-07-16

 9. Хөвсгөл-н Хонь, 1 кг - 11,500₮, Эр, 5 нас
  2020-07-16-нд хүргэнэ
  Урьдчилгаа төлөөд бодит жингээр зөрүүг нь тооцох
  Чип №: 1010105589

  Бэлчээр шалгах

  Ойролцоо жин:

  26кг-с дээш

  1 кг үнэ:

  11,500₮

  Урьдчилгаа:

  100,000₮

  Хүлээн авах:

  2020-07-16

 10. Хөвсгөл-н Хонь, 1 кг - 11,500₮, Эр, 4 нас
  2020-07-16-нд хүргэнэ
  Урьдчилгаа төлөөд бодит жингээр зөрүүг нь тооцох
  Чип №: 1010109953

  Бэлчээр шалгах

  Ойролцоо жин:

  21кг - 22кг

  1 кг үнэ:

  11,500₮

  Урьдчилгаа:

  100,000₮

  Хүлээн авах:

  2020-07-16

Back to Top