Аймаг сонгох

 1. -н Хонь, 1 кг - 10,500₮, ,
  2021-04-22-нд хүргэнэ
  Урьдчилгаа төлөөд бодит жингээр зөрүүг нь тооцох

  1 кг үнэ:

  10,500₮

  Урьдчилгаа:

  100,000₮

  Хүлээн авах:

  2021-04-22

  НӨАТ:

  НӨАТ-гүй бараа

 2. -н Малчны хотноос, 1 кг - 10,500₮, ,
  2021-04-22-нд хүргэнэ
  Урьдчилгаа төлөөд бодит жингээр зөрүүг нь тооцох

  1 кг үнэ:

  10,500₮

  Урьдчилгаа:

  100,000₮

  Хүлээн авах:

  2021-04-22

  НӨАТ:

  НӨАТ-гүй бараа

 3. -н Хонь, 1 кг - 9,900₮, ,
  2021-04-22-нд хүргэнэ
  Урьдчилгаа төлөөд бодит жингээр зөрүүг нь тооцох

  1 кг үнэ:

  9,900₮

  Урьдчилгаа:

  100,000₮

  Хүлээн авах:

  2021-04-22

  НӨАТ:

  НӨАТ-гүй бараа

Back to Top