Гурил

Барааны сонголт

 1. Чанахад бэлэн шинэ үхрийн ястай мах 5кг, 5кг
  24 цаг дотор
  14,200₮/кг
 2. Үхрийн машиндсан мах 500гр, 500гр
  24 цаг дотор
  8,800₮/кг
 3. Чанахад бэлэн шинэ хонины ястай мах 5кг, 5кг
  24 цаг дотор
  11,200₮/кг
 4. Үхрийн гуяны цул мах /Жижиглэсэн - Шаавь/, 1кг
  24 цаг дотор
  15,900₮/кг
 5. Үхрийн махтай кальцитай банш ууттай /800гр/, 800гр
  24 цаг дотор
  8,600₮/кг
 6. Малчны хотноос бэлтгэсэн шинэ хонины хаа, 1кг
  24 цаг дотор
  11,200₮/кг
 7. Баялаг багц-банштай цай 850гр, 850гр
  24 цаг дотор
  10,400₮/кг
 8. Малчны хотноос бэлтгэсэн шинэ үхрийн ястай өвчүү, 12кг
  24 цаг дотор
  14,200₮/кг
 9. Малчны хотноос бэлтгэсэн шинэ үхрийн нурууны цул, 1кг
  24 цаг дотор
  14,900₮/кг
 10. Малчны хотноос бэлтгэсэн шинэ үхрийн ястай хаа, 15кг
  24 цаг дотор
  14,200₮/кг
 11. Малчны хотноос бэлтгэсэн шинэ үхрийн ястай гуя, 22кг
  24 цаг дотор
  14,200₮/кг
 12. Малчны хотноос бэлтгэсэн шинэ үхрийн хааны цул мах, 1кг
  24 цаг дотор
  14,900₮/кг
 13. Малчны хотноос бэлтгэсэн шинэ үхрийн гуяны цул мах, 1кг
  24 цаг дотор
  15,100₮/кг
 14. Хонины махтай банш 1кг 90403 , 1кг
  9,200₮/кг
 15. Хонины махтай банш 5кг, 5кг
  24 цаг дотор
  7,820₮/кг
 16. Талын монгол үхрийн мах кальцитай банш/улаан савтай 1кг, 1кг
  24 цаг дотор
  10,100₮
 17. Хонины ястай гуя, 4кг
  24 цаг дотор
  11,500₮/кг
 18. Хонины цул мах /Шаавь/, 1кг
  24 цаг дотор
  14,900₮/кг
 19. Хонины машиндсан мах, савтай, 1кг
  24 цаг дотор
  13,000₮/кг
 20. Үхрийн машиндсан мах, 1кг
  24 цаг дотор
  15,000₮/кг
 21. Үхрийн махтай банш 5кг, 5кг
  24 цаг дотор
  8,620₮/кг
Back to Top