Бэлэн бүтээгдэхүүн захиалах: Таны захиалгыг бид 24 цагийн дотор Грийн фактори үйлдвэрт бэлтгэн бүртгэлтэй хаягаар хүргэнэ.

Малчны хотноос захиалах: Сар бүрийн 5, 20-ны өдрүүдэд захиалсан малыг гулууз болгон боловсруулан хүргэж өгнө.

     Сар бүрийн 17-оос дараа сарын 2-ны хугацаанд ирсэн захиалгыг дараа сарын 5-ны өдөрт багтаан       

     Сар бүрийн 2-16 өдрүүдэд ирсэн ирсэн захиалгыг сар бүрийн 20-ны өдөрт багтаан хүргэж өгнө.

Гэрээт үйлдвэр: Тухайн орон нутагт хамгийн ойр, стандартын шаардлага хангасан, мал төхөөрөх гэрээт үйлдвэрт нядалгаа хийж, тусгай зориулалтын тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэн Улаанбаатарт хүргэж ирнэ.

Back to Top