Та төлбөрөө интернет картын үйлчилгээ болон QPay ашиглан шууд төлөх боломжтой

Данс руу шилжүүлэх сонголт хийсэн тохиолдолд захиалга үүсгэсний дараа бид таны бүртгэлтэй и-мэйл хаяг эсвэл утсанд төлбөр төлөх зааварчилгаа илгээх болно.

Захиалга үүсгэснээс хойш 2 цагийн дотор төлбөрийг бүрэн төлснөөр таны захиалга баталгаажна. Заасан хугацаандаа төлөгдөөгүй тохиолдолд үүсэх хариуцлагыг хүлээхгүй болно.

Төлбөр төлөхөөс өмнө захиалгыг цуцлах боломжтой. Төлбөр төлөгдсөний дараа захиалга цуцлах боломжгүй.

Back to Top