Олон үрийн гурил 5кг, 5кг, /Слава/

13,800₮/кг

  (
13,800₮
)
 Барааны код: 8654000651605

Энэ бараа зарагдсан байна

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

Бар код: 8654000651605

Брэнд: Слава

Савлагаа: Ууттай

Хадгалах Орчин /нөхцөл: 15˚C-аас дээшгүй температуртай, 60%-иас дээшгүй агаарын харьцангуй чийглэгтэй нөхцөлд хадгална

Хадгалах хугацаа: Үйлдвэрлэснээс хойш 12 сар хадгална

Санамж /Зөвлөмж/:

Хэрэглэх заавар:

Шим тэжээл:

Back to Top