Олон үрийн гурил 1кг, , /Слава/

2,900₮/кг

  (
2,900₮
)
 Барааны код: 8654000651544

Энэ бараа зарагдсан байна

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

Бар код: 8654000651544

Брэнд: Слава

Савлагаа:

Хадгалах Орчин /нөхцөл: 15˚C-аас дээшгүй температуртай, 60%-иас дээшгүй агаарын харьцангуй чийглэгтэй нөхцөлд хадгална

Хадгалах хугацаа: Үйлдвэрлэснээс хойш 12 сар хадгална

Санамж /Зөвлөмж/:

Хэрэглэх заавар:

Шим тэжээл:

Back to Top