-н Малчны хотноос, жин ~, 1 кг - 12,700₮, , //

Урьдчилгаа: 100,000₮

Хүргэх огноо: 2023-10-12


АНХААР: Тус бүтээгдэхүүн нь бодит жингээр тооцогддог тул урьдчилгаа төлбөр буюу дээрх үнэ төлөгдсөний дараа бүтээгдэхүүний бодит жинг гаргаж, хүргэлт хийгдэх үед зөрүү төлбөр төлөгдөх шаардлагатайг анхаарна уу.

Урьдчилгаа:
100,000₮

Хүргэх огноо:
2023-10-12

Ерөнхий мэдээлэл

Төрсөн газар:

Жин:

1кг үнэ: 12,700₮

Гарал үүсэл, эрүүл ахуйн

Вакцинд орсон:

Үзлэгт орсон:

Хүргэлтийн үе шат
  • Урьдчилгаа төлбөр төлөх
  • Малын мах бэлтгэх үйлдвэрт авчрах
  • Мах бэлтгэх, сэрвээх
  • Бодит жинг тооцох, тээвэрт өгөх
  • Захиалагчид хүлээлгэн өгөх
Back to Top