-н Үхэр, жин ~, 1 кг - 50,000₮, , //

Урьдчилгаа: 10,000₮

Хүргэх огноо: 2023-12-14


Урьдчилгаа:
10,000₮

Хүргэх огноо:
2023-12-14

Ерөнхий мэдээлэл

Төрсөн газар:

Жин:

1кг үнэ: 50,000₮

Гарал үүсэл, эрүүл ахуйн

Вакцинд орсон:

Үзлэгт орсон:

Хүргэлтийн үе шат
  • Урьдчилгаа төлбөр төлөх
  • Малын мах бэлтгэх үйлдвэрт авчрах
  • Мах бэлтгэх, сэрвээх
  • Бодит жинг тооцох, тээвэрт өгөх
  • Захиалагчид хүлээлгэн өгөх
Back to Top