Гарал үүслийн баталгаа

Та Грийн Фактори ххк -ийн “Талын монгол” брэндийн дор гарал үүсэл, эрүүл ахуйн баталгаа гаргаж буй үхэр, хонийг малчны хотноос нь захиалан аваарай.

Учир юунд вэ?

Грийн Фактори ХХК нь малчдаас эрүүл ахуйн шаардлага хангасан, бүх төрлийн шинжилгээндээ бүрэн хангасан малыг худалдан авч “мал”-даа ЧИП суулган байнгын хянаж байна.

Та захиалахаас өмнө: Уг чип дэх мэдээллээр малын бэлчээрлэлт, вакцинд хамрагдалт, эрүүл ахуйн үзлэгт орсон байдал зэргийг бүрэн хянах боломжтой.

Та захиалга өгсөний дараа: Хэрэглэгч захиалга өгөөд малыг үйлдвэрийн аргаар бэлтгэж эхлэхээс гарт хүлээлгэн өгөх хүртэл бүх дамжлагыг энэхүү ЧИП дэх мэдээллээр хянах боломжтой.

Захиалмагц бэлтгэж хүргэх

Бэлэн бүтээгдэхүүн захиалах: Таны захиалгыг бид 24 цагийн дотор Грийн фактори үйлдвэрт бэлтгэн бүртгэлтэй хаягаар хүргэнэ.

Малчны хотноос захиалах: Сар бүрийн 5, 20-ны өдрүүдэд захиалсан малыг гулууз болгон боловсруулан хүргэж өгнө.

Сар бүрийн 17-аас дараа сарын 2-ний хугацаанд ирсэн захиалгыг дараа сарын 5-ны өдөрт багтаан, Сар бүрийн 2-17 өдрүүдэд ирсэн ирсэн захиалгыг сар бүрийн 20-ны өдөрт багтаан хүргэж өгнө.

Гэрээт үйлдвэр: Тухайн орон нутагт хамгийн ойр, стандартын шаардлага хангасан, мал төхөөрөх гэрээт үйлдвэрт нядалгаа хийж, тусгай зориулалтын тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэн Улаанбаатарт хүргэж ирнэ.

Back to Top