Хүргэлтийн нөхцөл / Баталгааж хүргэлт

Хэрэглэгч төлбөрийг нэхэмжилсэн дүнгээр захиалга үүсгэснээс хойш 2 цагийн дотор бүрэн төлснөөр захиалга бэлтгэгдэж эхэлнэ

Та хүргэлтийн үйл явцыг “Миний захиалга” цэсээс хянах боломжтой ба бид таны бүртгэлтэй и-мэйл хаяг, утсанд захиалгын явцын мэдээллийг илгээх болно

Таны захиалгын нийт үнийн дүн 100,000₮-өөс дээш тохиолдолд Улаанбаатар хот дотор үнэгүй, 100,000₮-өөс бага дүнтэй худалдан авалтад 3,000₮-ийн төлбөртэйгөөр хүргэж өгнө.

Хэрэв та захиалгаа манай гэрээт салбар дэлгүүрээс хүлээн авах хүсэлтэй тохиолдолд үнэгүй хүргэж өгч үйлчилнэ

Таны захиалсан бэлэн бүтээгдэхүүнийг 24 цагийн дотор, малчны хотноос захиалсан бүтээгдэхүүнийг сар бүрийн 5, 20-ны өдрүүдэд багтаан хүргэж өгнө.

Давагдашгүй хүчин зүйл, бүх нийтийн амралт, цаг агаарын нөхцөл байдал зэргээс шалтгаалан хүргэлт хийх хугацаанд өөрчлөлт орох тухай бүрд бүртгэлтэй и-мэйл хаяг, утасны дугаарт нэн даруй урьдчилан мэдэгдэнэ.

Back to Top