-н Үхэр, жин ~, 1 кг - 16,300₮, , //

Урьдчилгаа: 81,500₮

Хүргэх огноо: 2023-10-12


- АНХААР: Тус бүтээгдэхүүн нь бодит жингээр тооцогддог тул урьдчилгаа төлбөр буюу дээрх үнэ төлөгдсөний дараа бүтээгдэхүүний бодит жинг гаргаж, хүргэлт хийгдэх үед зөрүү төлбөр төлөгдөх шаардлагатайг анхаарна уу. Малчны хотноос бэлтгэсэн шинэ үхрийн гуяны цул мах

Урьдчилгаа:
81,500₮

Хүргэх огноо:
2023-10-12

Ерөнхий мэдээлэл

Төрсөн газар:

Жин:

1кг үнэ: 16,300₮

Гарал үүсэл, эрүүл ахуйн

Вакцинд орсон:

Үзлэгт орсон:

Хүргэлтийн үе шат
  • Урьдчилгаа төлбөр төлөх
  • Малын мах бэлтгэх үйлдвэрт авчрах
  • Мах бэлтгэх, сэрвээх
  • Бодит жинг тооцох, тээвэрт өгөх
  • Захиалагчид хүлээлгэн өгөх
Back to Top